ODVJETNIČKO DRUŠTVO

PAR I GRADAC


Područje rada


Odvjetničko društvo Par i Gradac posjeduje dragocjena iskustva u različitim
područjima domaćeg i međunarodnog prava.


Građansko pravo:

  • zastupanje u svim vrstama građanskih sporova, posebno predmetima
    naknade štete uključujući i naknade štete sa međunarodnim elementom
  • pravo osiguranja
  • radni sporovi

 

Pravo društava i trgovačko pravo:

  • ovršni postupci
  • trgovački sporovi i arbitraža
  • stečajni postupci

 

Kazneno pravo

  • zastupanje u kaznenim postupcima
  • zastupanje u kaznenim postupcima s međunarodnim elementom